Εβδομάδες        Νέα Ελληνικά  

          80’ την     

       εβδομάδα 

     Γλώσσα  

      80’ την εβδομάδα 

       Ιλιάδα  

      40’ την   

     εβδομάδα 

      Ιστορία  

       80’ την       

     εβδομάδα 

         Booklet          Booklet      Booklet             Bιβλίο 
1.Η φύση στην λογοτεχνία  

 

 

«Τριαντάφυλλο»  

+ «Άνοιξη και Φθινόπωρο» σελ.1 

Ασκήσεις: σελ. 3-6 

Ενότητα 1:  

●ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Κειμενάκια 1+2  

σελ.1-5 

Ασκήσεις: σελ.7-9 

 

 

 

 Εισαγωγή Ι 

  σελ. 7-9 

ΚΕΦ. 1 

●ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΙΩΝΕΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

 (330-717) 

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Εισαγωγή σελ. 6 

+ 

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 

 σελ. 7-9 

2.Άθρωποι  

και ζώα  

 

«Ιστορία μιας φώκιας» σελ.7 

 Ασκήσεις: σελ. 8-9 

 

 

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

σελ. 11-13 

Ασκήσεις: 13-18 

 

Εισαγωγή ΙΙ  

  σελ. 7-9 

  + Ο λοιμός –η οργή του Αχιλλέα σελ.10 

 

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη σελ. 7-9 (πηγές) 

+ 

 Εξελίξεις ως αρχές 6ου αιώνα σελ. 10 

3  «Της φτωχιάς τα στερνά» 

 σελ.11-12 

Ασκήσεις: σελ. 13-15 

Υποκείμενο  

ΑΧΩΡΙΣΤΑ ΜΟΡΙΑ σελ. 19-20  

Ασκήσεις: σελ.21  

Ραψωδία Α’  

Προοίμιο Επίκληση στη Μούσα στ.1-7 

+ Η ικεσία του     

    Χρύση  

    στ.8- 58 

Εξελίξεις ως αρχές 6ου αιώνα  

+  

Γερμανικό  πρόβλημα σελ. 11-12 

4. Περιβαλλοντικά προβλήματα 

«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ’ ένα γλάρο να πετάει» 

σελ. 17-18  

Ασκήσεις: σελ. 19-21 

Αχώριστα μόρια + ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ  

σελ. 25-28  

 

Η ικεσία του     

    Χρύση  

    στ.8- 58 

 

Αιρέσεις σελ.13-14 

+ 

Ιστορία της Κύπρου Αυτοκέφαλο  

Βooklet σελ. 21-22(γ) 

5   

 

«Η ομορφιά που γεννιόταν και πέθαινε»  

σελ.33-37 

Ασκήσεις: 39-41 

  

 

Tρόποι ανάπτυξης παραγράφου  

ΈΚΘΕΣΗ«Περιγραφή Τοπίου» σελ.29 

Ο Αχιλλέας συγκαλεί συνέλευση 

στ.59-121 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αυτοκέφαλο  

+ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

Ιουστινιανός  

σελ. 16-18  

6   

  

     ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

     

Έκθεση: «Περιγραφή Τοπίου» σελ.29 

+ Κειμενάκι 1 σελ.31-33 

Ο Αχιλλέας συγκαλεί συνέλευση 

στ.59-121 

 

Ιουστινιανός σελ. 16-18  

   

Στάση του Νίκα  

Booklet σελ.25-28 

7. Ταξιδιωτική λογοτεχνία   

«Μια νύκτα στο στρατόπεδο» σελ.43-45 

Ασκήσεις: σελ. 47-48 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(Κειμενάκια, Υποκείμενο και Αχώριστα μόρια, Έκθεση)  

Επαναληπτικές ασκήσεις σελ. 22-24 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

στ. 59-121 

 

(Φυλλάδιο) 

 

 

Στάση του Νίκα (πηγές)  

  + 

Ιουστινιανός  

Οικονομικός-Θρησκευτικός τομέας 

Booklet σελ. 29-30 

8.   «Το νησί της Αφροδίτης» 

σελ. 49-50  

Ασκήσεις: σελ. 51-52 

Ενότητα 2:  

●ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ  

 

ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΟΣ  

σελ.34-35 

και εσωτερική αύξηση σελ.36- 37 

Ασκήσεις: σελ.38-39 

 

Λογομαχία Αγαμέμνονα- Αχιλλέα 

στ.122- 192 

Ιουστινιανός σελ. 16-18 Νομοθετικός τομέας  

Booklet σελ.30 

+ 

Ιουστινιανός  

Εξωτερική πολιτική-Αγ.Σοφία 

Booklet σελ. 31-33(β) 

9. . Ταξίδια μετανάστευσης- 

Ο καημός της ξενιτιάς 

 

 

«Γλυκό του κουταλιού»  

σελ.53-54 

Ασκήσεις: σελ. 54-56 

   

Χρόνοι ρήματος + ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ σελ.37 

Επαναληπτικές Ασκήσεις: σελ.40 

 

 

Λογομαχία Αγαμέμνονα- Αχιλλέα 

στ.122- 192 

 

Ηράκλειος σελ. 19-21  

 

10   

«Η λαχτάρα του γέρο Ανέστη» σελ. 57-58 Ασκήσεις: σελ. 59-60 

Κείμενο κατανόησης και ασκήσεις για χρόνους ρήματος  Παρέμβαση     

    Αθηνάς  

στ. 193-254 

 

       ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

11.   

«Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» Γ.Σεφέρη   

σελ. 61-62  

Ασκήσεις: σελ.62-63 

Ενότητα 3: 

●ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 

Κειμενάκια 1+2  

σελ.49-50 

Ασκήσεις σελ.51-52  

Η Θέτιδα συναντά τον    

     Δία  

στ. 510- 589 

   

 

 

 

       ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

12.   

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Ενεργητική και Παθητική Φωνή 

α+ β συζυγία  

σελ. 53-56 + Ασκήσεις σελ. 57-59 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Η Θέτιδα    συναντά τον 

Δία 

στ. 510- 589 

(Φυλλάδιο) 

 

ΚΕΦ. 2 

●ΛΑΟΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΓΥΡΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ 

Εξάπλωση των Αράβων σελ. 26  

 

Εξάπλωση των Αράβων σελ. 26-29   

13.   

 «Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα»  

σελ. 65- 66  

Ασκήσεις: σελ. 66-69 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Επαναληπτικές Ασκήσεις σελ. 61-65  

Ο Ήφαιστος παρηγορεί την Ήρα στ. 590-633   

Ιστορία της Κύπρου Αραβικές Επιδρομές Booklet σελ.4344 

+  

Αραβικές Επιδρομές  

σελ. 45-46(β)  

14.   

«Πιτσιπούρκο»  

σελ.71-73 

Ασκήσεις 

σελ.74-75 

Ενεργητική και Παθητική σύνταξη 

    +  

Α΄ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ  

σελ. 66-67 

 

Ραψωδία Β’  

Το επεισόδιο με τον Θερσίτη  

στ.225- 349 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Εξάπλωση των Αράβων 

15. 

 

 

«Ο Κωνσταντής»  

σελ. 77-78  

Ασκήσεις: σελ. 79-81 

 

 

ΈΚΘΕΣΗ 

 «Φίλοι για πάντα» σελ.69- 71 

Ραψωδίες  

Γ,Δ,Ε,Ζ (περιληπτικά)  

ΚΕΦ.3  

●ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΜΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

(717-1025) 

 

Η διαμόρφωση της μεσιαωνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας σελ.32-33 

 

16   

Book report 

 

Έκθεση συνέχεια 

  

 

Ραψωδία Ζ’  

Διομήδης-Γλαύκος  

στ. 128- 196 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Εικονομαχία σελ. 34-35 

 +  

 Εικονομαχία Booklet σελ.49-53  

 

 

 

17  

 

Book report 

 

Book report 

 

    

 

Ραψωδία Ζ’  

Διομήδης-Γλαύκος  

στ. 197-260 

 

Εικονομαχία (πηγές) σελ.51- 53  

  + 

Εικονομαχία (πηγές) 

18   

 

Book report 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Κειμενάκια, χρόνοι ρήματος παθητική-ενεργητική σύνταξη,  

α’ συνθετικό, Έκθεση) 

 

 

 

Ο Έκτορας στο σπίτι του Πάρη  

στ. 343- 403 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

Μιχαήλ Γ’ σελ. 36-37  

19    

«Το νυκτερινό σχολά» σελ. 83 

Ασκήσεις 

σελ. 84-86 

 

 

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

   

Επαναληπτικό σελ.72-77    

Ο Έκτορας συναντά την Ανδρομάχη  

στ. 404-482 

Εκχριστιανισμός  Σέρβων-Βουλγάρων  

σελ. 39-40  

+ 

 Εκχριστιανισμός  Σέρβων-Βουλγάρων 

 σελ. 39-40  

20  «Για ένα παιδί που κοιμάται»  

σελ. 87 

Ασκήσεις:  

σελ.89-91 

Ενότητα 4:  

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ  

Κειμενάκια  

σελ.85-88 

Ο Έκτορας συναντά την Ανδρομάχη  

στ. 482-552 

Βυζαντινή Εποποιία  

σελ. 41-42  

+ 

 Ρωσικό Κράτος  

σελ. 43-44  

21   

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

σελ. 93-95  

Ασκήσεις:  

σελ. 96-104 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Έκτορας  Ανδρομάχη) 

(Φυλλάδιο) 

 

 Ρωσικό Κράτος  

 +  

Κοινωνία-Οικονομία σελ. 48-49 (πηγές) 

22. Οικογενειακές σχέσεις  «Από το ημερολόγιο της Άννας Φράγκ» 

Σελ.107-109 

Ασκήσεις: σελ.115-117 

Ενότητα 5:  

ΈΚΘΕΣΗ:  

«Εργασία –Επάγγελμα»  

Κειμενάκια 1+2 

σελ.111-115 

Ο Πάρης και ο Έκτορας επιστρέφουν στη μάχη στ. 553-583   

Μακεδονική Δυναστεία σελ. 50-51   

 

Μακεδονική Δυναστεία σελ. 50-51   

 

23    «Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο»  

σελ. 111-113 

Ασκήσεις: σελ.118-121 

Κειμενάκια 1+2  

σελ. 117-119  

 

Ραψωδίες Η’,Θ’,Ι’,Κ,Λ 

(Περιλήψεις) 

ΚΕΦ 4 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΡΙΣΗ (1025-1453) 

Εσωτερική κρίση  

σελ. 53-54  

+ 

 Κομνηνοί σελ. 55-56 

24  Λογοτεχνικό  

«το Ψέμα» 

ΒΑΘΜΟΙ ΕΠΙΘΕΤΩΝ  

σελ. 121-123 

Ασκήσεις:  

σελ.124-125 

 

Ραψωδίες Η’,Θ’,Ι’,Κ,Λ 

(Περιλήψεις)  

 Εμπορικά προνόμια στους Βενετούς «Χρυσόβουλο» σελ. 57-58  

 Booklet σελ.66(α)-69 

+ 

 Σχίσμα Εκκλησιών  

σελ. 57 -58 

Booklet  σελ.70-72 

25  Λογοτεχνικό 

  

Β΄ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ σελ.127 

 + ΟΡΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ σελ.129  

Ασκήσεις: σελ. 130-133 

Ραψωδίες   

Μ’, Ν΄, Ξ’, Ο΄,Π΄ 

(Περιλήψεις) 

 

ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Σταυροφορίες σελ. 59-61 

 + 

 Σταυροφορίες  

Booklet σελ. 73-74 (α) 

Η σημασία της Κύπρου για το Βυζάντιο και τους Σταυροφόρους Booklet σελ.75-78 

26  Λογοτεχνικό   

Έκθεση:  

«Εργασία-Επάγγελμα»  

σελ. 143-145 

«Ανεργία» 

σελ.146-147 

 

Ραψωδίες   

Μ’, Ν΄, Ξ’, Ο΄,Π΄ 

(Περιλήψεις) 

 

 

Η πρώτη άλωση της Πόλης από τους Σταυροφόρους και σημασία της για το βυζαντινό κράτος 

Booklet  

σελ.79-82 

 

27   Λογοτεχνικό   ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Κειμενάκια, 

βαθμοί επιθέτων, β΄συνθετικό, όροι σύγκρισης 

Έκθεση)   

 

 

Ραψωδία Π’ 

Ο Έκτορας κτυπά τον Πάτροκλο  

στ. 864-923 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

28  Λογοτεχνικό            ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Επαναληπτικές ασκήσεις 

 σελ.135-136 

Κειμενάκια επανάληψης  

σελ. 149-158 

Ραψωδία 

 Ρ΄και Σ 

Διάλογος Θέτιδας-Αχιλλέα  

στ. 67-152 

 

 

Εξάπλωση Τούρκων 

 σελ. 65-66  

+ 

Εξάπλωση Τούρκων 

 Booklet σελ. 85-89 

 

29  Λογοτεχνικό  

 

 

 

 

 

  Λογοτεχνικό    

Τ’,Υ’,Φ’ 

(Περιλήψεις) 

Άλωση Κωνσταντινούπολης  

σελ. 67-68  

+ 

 Άλωση Κωνσταντινούπολης Booklet σελ. 93-95  

30  Λογοτεχνικό  Λογοτεχνικό  Ραψωδία Χ 

Κακοποίηση του σώματος του Έκτορα  

στ.443-488 

 

Άλωση Κωνσταντινούπολης 

+  

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

Άλωση Πόλης 

 

31  Επανάληψη   Ενότητα 6 

ΜΕΤΟΧΗ   

σελ.189-193 

Ασκήσεις 

σελ. 195-202 

Ραψωδία Ψ’ (περίληψη) 

και Ραψωδία Ω 

Λύτρα για τον Έκτορα 

στ.512-606 

 

Ζωή στο Βυζάντιο σελ.70-73 

+ 

Ζωή στο Βυζάντιο 

Booklet σελ. 96-101 

 

32 

 

Επανάληψη 

ΜΕΤΟΧΗ   

σελ.189-193 

Ασκήσεις 

σελ. 195-202 

 

Ραψωδία Ω 

Λύτρα για τον Έκτορα 

στ.512-606 

 

Ζωή στο Βυζάντιο (πηγές) 

+  

Επανάληψη 

 

33 

Eπανάληψη  Επανάληψη ασκήσεις γραμματικής  

σελ. 209-229  

 

Ραψωδία Ω 

Απαίτηση Πριάμου 

στ. 607-653 

Επανάληψη  

 

34  Επανάληψη  Επανάληψη  

σελ.209-229 

Το αλφαβητάρι της Ιλιάδας 

 

Επανάληψη  

 

35  Επανάληψη   Επανάληψη  

σελ. 209-229 

 Το αλφαβητάρι της Ιλιάδας  Επανάληψη  

 

36  Επανάληψη  Επανάληψη  

σελ. 209-229 

Το αλφαβητάρι της Ιλιάδας  Επανάληψη  

 

 

 

Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
The Grammar School
2017-03-13T11:54:16+00:00
Here is always singing new songs and expressing new ideas he learned at school.
0
The Grammar School